Lista wpisów

Usługi celne

Firma zapewniająca profesjonalną obsługę między innymi podczas usług transportowych. W zakres działań przedsiębiorstwa wchodzi między innymi: odprawa celna we wszystkich procedurach, reprezentowanie firmy przed określonym urzędem,wypełnianie świadectw pochodzenia EUR.1, A.TR oraz weryfikacja dokumentów przed wysyłką.

Porady prawne - Justyna Lewandowska

Nasza kancelaria adwokacka zlokalizowana jest przy ul. Sejneńskiej w Suwałkach. Oferujemy pomoc prawną, w tym także zastępstwo procesowe, mediacje oraz sporządzanie opinii i ugody. Prawnik Justyna Lewandowska wpiera Klientów również w postępowaniach administracyjnym i egzekucyjnym na każdym ich etapie i szczeblu odwoławczym.


Pomoc adwokacka

Do jednych z najtrudniejszych problemów, z jakimi mierzą się pary są sprawy rozwodowe. Zakończenie małżeństwa jest zawsze trudnym wydarzeniem, które wpływa nie tylko na stronę emocjonalną, ale również na finansową czy też macierzyńską/ojcowską. Pomocy prawnej w tym zakresie udziela adwokat Małgorzata Tannenberg. Dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej.

obsługa prawna firm

Z naszej strony oferujemy profesjonalne doradztwo dotyczące kwestii gospodarczych - od strony prawa. Obsługa prawna firm, z powodu skomplikowania przepisów, często niejasnych i różnie interpretowanych, jest coraz częściej potrzebna, zwłaszcza korporacjom, narażonym na ataki ze strony konkurencji i kontrahentów. Proponujemy także konsulting strategiczny, który wspiera prowadzenie przedsiębiorstwa w tych trudnych dla biznesu czasach. Współpracujemy z biurem rachunkowym, co pozwala świadczyć nam kompleksową usługę.


Kompleksowe usługi funeralne

Nasz zakład oferuje wszechstronną obsługę pochówków i wszystkiego, co się z nimi wiąże. Oprócz organizacji uroczystości pożegnania zmarłej osoby, oferujemy także wiązanki pogrzebowe i szeroki wybór trumien i urn. Kwiaty na grób oraz szarfy z napisami są dobierane według życzenia klienta i personalizowane.

Komorniczy spis inwentarza

Egzekutor sądowy, którego kancelaria funkcjonuje w Ostrowie Wielkopolskim zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem postępowań egzekucyjnych. Jako komornik może dokonywać eksmisji na podstawie wyroku sądowego, zabezpieczać roszczenia Klienta, a także prowadzić licytacje mienia należącego wcześniej do osoby zadłużonej niebędącej w stanie spłacić swoich należności. Poza tym urzędnik może również sporządzać spis inwentarza. Jego działanie obejmuje zarówno samo miasto, jak i kilka okolicznych gmin na terenie wielkopolski.


Porady prawne

Nasz adwokat zajmuje się obroną w procesach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniach. Świadczymy porady prawne i reprezentujemy klienta w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych. Zajmujemy się także pomocą w sprawach o wynagrodzenie za pracę, czy odszkodowaniach za mobbing.

Zadośćuczynienie po wypadku

Osobom poszkodowanym w dowolnym zdarzeniu bardzo często należy się forma zadośćuczynienia. Odszkodowanie za wypadek drogowy przyznawane jest każdej osobie, która jest uczestnikiem zdarzenia, a jednocześnie nie jest za nie odpowiedzialna. Konkretna kwota wypłacana jest wtedy z agencji ubezpieczeń osoby winnej za powstałą kolizję.